Protecton —Cockpit Spray— antistatisch 400 ml

Protecton —Cockpit Spray— antistatisch 400 ml9.69
4.00 stars ( 80% ) from 47 ratings

Protecton cockpitspray antistatisch

Protecton cockpitspray anti statisch reinigt en verzorgt alle kunststofdelen in het auto en interieur. De cockpitspray is geschikt voor kunststof en leer en brengt kleur terug. De Protecton spray stoot stof af en verzorgt het dashboard, kunststof deurgrepen of consoles en heeft een anti statische werking. In handige spuitbus met een inhoud van 400ml.

Spuit het te behandelen oppervlak dun in, maar laat de cockpitspray niet drogen. Direct uitwrijven met een schone doek of microvezeldoek. Niet gebruiken op het stuur, pedalen en stoelzittingen omdat het oppervlak glad wordt. Gebruik voor kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto Protecton kunststofspray.

TIP: Gebruik de Protecton cockpitspray samen met de Protecton microvezeldoek voor het maximale resultaat!

Specificaties

Specificatie Waarde

Gevarenaanduiding

Gevarenaanduidingen H222:Zeer licht ontvlambare aerosol | H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting | H315:Veroorzaakt huidirritatie | H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Voorzorgsmaatregelen P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten | P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F. | P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

EAN

Overige kenmerken

Aantal stuks in verpakking 1 stuk(s)
Gewicht 310 g
Inhoud 1 l
Materiaal Aluminium
Percentage Waterstofperoxide (H2O2) 0 %
Type autoschoonmaakmiddel Cockpitreiniger
Verpakking breedte 58 mm
Verpakking hoogte 58 mm
Verpakking lengte 206 mm